Vnitropodnikový časopis Lesů ČR „Lesu zdar“ nejlepším interním časopisem v ČR

Lesy České republiky získaly prestižní ocenění v rámci profesní soutěže Zlatý středník 2006 v kategorii „Nejlepší interní časopis“. Toto ocenění získal vnitropodnikový měsíčník Lesu zdar, který se do užšího výběru v této kategorii dostal z 31 přihlášených. Hodnotila se jeho poslední tři loňská čísla, tedy od října 2006. Cenu převzali zástupci Lesů ČR na slavnostním vyhlášení jubilejního pátého ročníku této profesní soutěže firemních publikací v divadle Archa.

Potěšilo nás, že celkový dojem vyvolal v hodnotící komisi dojem jedinečnosti a výjimečnosti našeho podnikového časopisu „Lesu zdar“. Snažili jsme se, aby náš časopis zaujal zejména pro svou účelnost a přehlednost a dále pro komplexnost obsahu spojenou se zajímavostí pro čtenáře a v neposlední řadě kreativitou podpořenou jednotným grafickým stylem, obrazovou výbavou s vysokou úrovní fotografií a ilustrací,“ říká Ing. Robert Kvapil vedoucí odboru vnějších vztahů Lesů ČR.

Hřejivým zjištěním pro Lesy ČR je, že všechny hodnocené vlastnosti časopis Lesu zdar ho postavily na první místo. Interní časopis podniku předčil tiskoviny takových společností, jako je ČEZ se svými ČEZ NEWS či T-Mobile Czech Republic se svým
T-mobile.

Zlatý středník hodnotí a oceňuje firemní publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Zájem soutěžících o letošní jubilejní pátý ročník ukázal, že firemní publikace jsou významnou součástí firemní komunikace. Letos se prvně zúčastnily Lesy ČR se svým podnikovým časopisem Lesu zdar. „Díky patří všem, kteří svými příspěvky, ať už písemnými či obrazovými, utvářeli celý časopis, také všem ostatním, kteří se na výrobě našeho podnikového periodika podíleli a nadále podílejí, např. studiu Marvil, které je autorem vzdušného vzezření listu a také tiskárnám firmy Grand princ,“ dodává Ing. Kvapil.

Celá soutěž je podporována: Asociací Public Relations Agentur, Asociací poskytovatelů internetových řešení, časopisem Marketing Magazine a Strategie, Českou marketingovou společností, Marketingovým klubem ČR, Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, společností Computer Press, a. s., Actum, s. r. o. a SARA EVENTS s. r. o. a je sponzorována iMi Partner a. s. a EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r. o. V příštím roce PR klub upraví pravidla soutěže tak, aby způsob hodnocení publikací a kategorie přesněji odrážely stále se rozvíjející a zkvalitňující trh.


Soutěže se účastní společnosti v České republice, vydávající firemní publikace a vlastní on-line prezentace. Mezi všemi udílenými cenami, jako jsou nejlepší interní noviny, B2B a B2C časopis, katalog zboží B2B a B2C, firemní profil, výroční zpráva, nás zajímá kategorie „Nejlepší interní časopis“.

V Hradci Králové 11. dubna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil:724 525 132