Vodní nádrže Břucko září díky Lesům ČR novotou

Návštěvníci na hrázi nádrží najdou nové dřevěné posezení

Nedaleko obce Valašská Bystřice u Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku ve Zlínském kraji Lesy České republiky, s. p., úspěšně dokončily za skoro tři čtvrtě milionu korun rekonstrukci soustavy dvou malých vodních nádrží Břucko. Ty jsou mimo jiné důležitým vodním mokřadem poskytujícím útočiště obojživelníkům a dalším živočichům vyhledávajícím mělké stojaté vody. Celková plocha vodní hladiny obou nádrží je přibližně 2200 m². Kromě Lesů ČR se na financování tohoto projektu podílela také Evropská unie a to v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí.

Ze dna nádrží jsme odtěžili nánosy bahna a opravili hráz narušenou trhlinami. Dále se nám podařilo vybudovat nový bezpečnostní přeliv a obnovit technická zařízení – výpusť a vtokový objekt. Horní, menší nádrž je upravena do podoby postupně zarůstajícího mokřadu s proměnlivou hloubkou. Vodní živočichové tak mají vytvořeny dobré životní podmínky,“ přibližuje detaily provedené rekonstrukce Martin Pavlíček, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Zlín.

Opravené nádrže z jedné strany obklopují lesy, z druhé pastviny. Lokalita s vodní plochou tak vytváří malebné zákoutí stranou hlavního turistického ruchu. Lesy ČR navíc přímo na hrázi vybudovaly pro návštěvníky stylové dřevěné kryté posezení. Náklady na výstavbu posezení ve výši 120 tisíc Kč byly uhrazeny z Programu 2020, jehož prostřednictvím Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů.

K vodním nádržím, představujícím významný estetický a krajinotvorný prvek, se lidé nejlépe dostanou z autobusové zastávky na Hajduškách ve Valašské Bystřici. Zelená turistická značka je odtud dovede k památníku na Santově. Přibližně po dvou stech metrech od zastávky je nutné za potůčkem odbočit vlevo a ujít ještě cca sto metrů k přístřešku na hrázi. Pro automobily je kousek pod hrází značené odstavné parkoviště. Rybníky nejsou zarybněny, o to více však slouží jiným vodním živočichům.

V Hradci Králové 17. března 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Doplňující informace:

Na rekonstrukci vodní nádrže Břucko se kromě Lesů ČR významnou měrou finančně podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny. Přiznaný příspěvek činí 186 866,- Kč ze způsobilých nákladů 266 952,-Kč bez DPH (z toho (65%) ERDF 173 519,-Kč,- Kč a (5%) SFŽP 13 347,-Kč).

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření