Vodohospodáři Lesů ČR se stále potýkají s hromaděním ledu ve vodních tocích

Lesy ČR, které spravují napříč celým územím státu drobné vodní toky o délce více než 39 tisíc kilometrů, i tento týden zasahují na mnoha místech, kde na vodních tocích dochází k nebezpečím spojeným s hromaděním ledu. Uvolněné ledové kry v některých oblastech ucpávají průtočný profil toků, zejména v zúžených místech, kde brání odtoku vod.

Zvyšuje se tak riziko zaplavení okolních nemovitostí. V několika případech se voda již přelila přes přilehlé pozemky a komunikace. K odstranění nastalých problémů podnik využil těžkou techniku. Během zásahů se podél některých toků odstraňovaly i vzrostlejší či popadané dřeviny, které omezovaly kapacitu toků v korytech nebo ohrožovaly odtok vody.

V posledních dnech a hodinách Lesy ČR řešily vypjaté situace například ve Stráži nad Ohří na Pekelském potoce (Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary). Prudké tání sněhu a nahromadění ledových ker způsobovalo problémy také ve Zlínském kraji, třeba na jednom z přítoků říčky Šťávnice v lokalitě  Sítné u Pozlovic nebo na říčce Všeminka ve Slušovicích. Komplikace Lesy ČR řešily i v Moravskoslezském kraji, na vodních tocích Jičínka a Zrzávka v Novém Jičíně.

Lesy ČR i nadále v ohrožených oblastech situaci monitorují. V případě potřeby je podnik připraven povolat potřebnou techniku a zasáhnout.

V Hradci Králové 2. března 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.