Výběrové řízení na 6 smluvních územních jednotkách

Lesy České republiky, s. p. včera ukončily přijímání obálek s nabídkami uchazečů na šest veřejných zakázek na lesnické činnosti. Celkem na těchto šesti smluvních územních jednotkách (SÚJ) podalo 29 uchazečů 70 nabídek. Na každou SÚJ bylo podáno průměrně 11 nabídek. Dne 10. 4. 2008 budou přijaté nabídky otevřeny komisemi pro otevírání obálek. Podrobnější informace je možné získat na webových stránkách zadavatele www.lesycr.cz.

Začátkem příštího týdne se sejde hodnotící komise, která jednotlivé nabídky posoudí a vyhodnotí. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cena.

Pět zakázek bylo vyhlášeno s prodejem dříví na lokalitě P, jedna s prodejem dříví na lokalitě OM. Jedná se o lokality na lesních správách Ostrava (10901), Černá Hora (14403), Horšovský Týn (22202) a Klatovy (22003, 22005, 22007). Na těchto SÚJ byla původní výběrová řízení vzhledem k administrativní chybě v zadávací dokumentaci zrušena ze strany zadavatele. S ohledem na zajištění prací v lese byly na těchto SÚJ uzavřeny smlouvy na základě opčního práva, tj. na práce do 31. 3. 2008. V mezidobí, do uzavření smlouvy s výhercem nového výběrového řízení, budou na daných lokalitách zajištěny nezbytné práce, spojené zejména s likvidací kalamity, na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz