Vydejte se do lesa společně s Lesy ČR a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně

Výstava „Lesy dětem“ v Brně začíná již ve středu 7. listopadu

O tom, jak důležité je najít cestu do přírody vypráví výstava „Lesy dětem“, kterou pořádá státní podnik Lesy ČR v úzké spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, a to od středy 7. listopadu do soboty 1. prosince 2012. Les se tentokrát přesunul do knihovny, kde se návštěvníci mohou seznámit s významem lesů, prohlédnout si ukázky přírodnin, vše potřebné k včelařství i myslivecké trofeje. Dozvědí se také důležité informace o činnosti Lesů ČR. Součástí výstavy je rovněž prezentace dřevěných folklórních hraček. Vernisáž výstavy s ukázkami živých včel a ochutnávkou medu se uskuteční v úterý 6. listopadu 2012 od 17.00 v Ústřední knihovně, Kobližná 4, Brno.

Lesy ČR v průběhu výstavy připravují pro přihlášené žáky 3. a 4. tříd základních škol z centrální oblasti města Brna čtyři zábavně-vzdělávací programy zaměřené na ukázky práce tak zvané lesní pedagogiky, které proběhnou během čtyř pátečních dopolední.

Každé dopoledne bude probíhat ve dvou blocích: během prvního bloku se děti zúčastní přednášek například o včelařství, myslivosti nebo dravcích. Přednášky povede zkušený lesní pedagog Lesů ČR.

V rámci druhého bloku si děti v doprovodu lesního pedagoga prohlédnou připravenou výstavu věnovanou lesům, myslivosti a včelaření. Na vlastní oči poznají také pravý včelí úl. V klubovně knihovny se v závěru každého z programů zúčastní poznávacích disciplín na témata jako přiřazování stop, poznávání dřevin, hmatové poznávání přírodnin se zavázanýma očima a hrací koutek. Všechny děti dostanou na památku drobný dáreček (propisky, nálepky, magnetky, pohledy …) a paní učitelky obdrží pracovní listy k tématu lesní pedagogiky. Předpokládá se, že se zábavně – vzdělávacích akcí s Lesy ČR zúčastní více než 500 dětí.

Spojení velkého prostoru lesa s otevřeností knihovny naplňuje hlavní myšlenku lesní pedagogiky, jejímž cílem je prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, které Lesy ČR v rámci péče o spravované lesy uplatňují.

V poslední den výstavy, v sobotu 1. prosince, proběhne pod vedením Zdeňka Bukáčka výtvarná akce pro děti i dospělé zaměřená na malování dřevěných figurek.

Výstava bude otevřená v rámci provozní doby Knihovny Jiřího Mahena v Brně na adrese Kobližná 4 a to od pondělí do pátku v čase 10 – 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 14 hodin.

V Hradci Králové 5. listopadu 2012 

Zbyněk Boublík Bc. Jana Kuncová
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.       Knihovna Jiřího Mahena
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 542 532 102; mobil:605 298 276
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: public@kjm.cz
VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE:
  • Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.
  • Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.