Vyjádření LČR k tiskové konferenci KDU-ČSL

Podoba připravovaných tendrů je výsledkem vyhodnocení memoranda mezi Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a Ministerstvem zemědělství. Ke všem zásadám se dospělo na základě dlouhodobé, odborné a otevřené diskuse. O základních principech tendrů podnik informuje již od jara.

Principy tendrů LČR konzultovaly i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). S principy byla seznámena také dozorčí rada LČR, kde má KDU – ČSL svého zástupce.

Připravované tendry se budou striktně řídit příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, lesním zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 V Hradci Králové 28. ledna 2010