Vyjádření Lesů ČR k výrokům Ivo Rittiga týkajících se Etického kodexu LČR

Lesy České republiky, s. p., reagují na vyjádření Ivo Rittiga ohledně Etického kodexu Lesů ČR, které zaznělo v pořadu DVTV dne 27. června 2014. Pan Rittig v souvislosti s Etickým kodexem LČR mimo jiné prohlásil: „asi si půjdu říct o další peníze.“ Lesy ČR se domnívají, že pan Rittig má možná jen smysl pro humor a svá slova nemínil vážně. Spíše se pravděpodobně pokusil o jakýsi žert nebo se jen snažil „otestovat“ citlivost veřejnosti vůči podobným případům.

Etický kodex, jehož zpracování si objednalo bývalé vedení podniku, Lesy ČR stál 1 720 000,- Kč. Tato suma byla jako nehospodárně vynaložená kritizována nejen veřejností, ale též nevládní organizací Transparency International ČR a podle médií také jedním ze soudců Městského soudu v Praze.

V mnoha firmách dokumenty typu Etický kodex zpracovávají příslušní interní zaměstnanci, například personalisté. Náklady na zhotovení takového dokumentu jsou pak ve srovnání s tím, co zaplatily Lesy ČR panu Rittigovi naprosto zanedbatelné. Nevíme, co přesně si o celé kauze máme vlastně myslet: zda šlo zkrátka o snahu vyvést z podniku peníze nebo se jednalo o naprostou nekompetentnost bývalého vedení podniku,“ podotýká současný generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Celá tehdejší veřejná zakázka je v současné době prověřována orgány činnými v trestním řízení, ke kterým si pan Rittig případně může zajít pro detailnější informace. V zájmu neovlivňovat probíhající policejní vyšetřování proto Lesy ČR nebudou k dané věci poskytovat podrobnější informace.

Etický kodex zpracovaný jednou z firem pana Rittiga se jako takový nicméně stal součástí pro zaměstnance Lesů ČR závazných vnitřních předpisů podniku již v srpnu 2011. Na této skutečnosti se do současné doby nic nezměnilo.

V Hradci Králové 1. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření