Výkonem funkce ředitele strategie a vnějších vztahů Lesů ČR byl pověřen Ing. Dolejský

Ing. Jiří Holický, generální ředitel Lesů České republiky, s. p., pověřil k 19. 6. 2007 Ing. Vladimíra Dolejského dočasným vedením úseku ředitele strategie a vnějších vztahů.

Ing. Dolejský zároveň od 14. 2. 2007 zastává u Lesů ČR pozici výrobně technického ředitele. „Ing. Dolejského jsem pověřil dočasným výkonem funkce vzhledem k odvolání Ing. Vladimíra Řiháka k 18. 6. 2007,“ uvedl Ing. Holický.

V Hradci Králové 20. června 2007

Mgr. Renata Macková
pověřená vedením odboru vnějších vztahů Lesů ČR