Výkonem funkce tiskového mluvčího Lesů ČR pověřena Mgr. Renata Macková

Pověřený ředitel úseku strategie a vnějších vztahů státního podniku Lesy České republiky Ing. Vladimír Dolejský pověřil dnes výkonem funkce tiskového mluvčího Mgr. Renatu Mackovou. Pověření má platnost do 1. července 2007.

Kontakt:
tel.: 495 860 276
mobil: 724 525 157
mail: mackova@lesycr.cz

V Hradci Králové 20. června 2007

Mgr. Renata Macková
pověřená vedením odboru vnějších vztahů Lesů ČR
a výkonem funkce tiskového mluvčího Lesů ČR