Výpravy do českých pralesů: neváhejte, registrace právě začíná

Právě dnes, při příležitosti Mezinárodního dne lesů, začala registrace na několik exkurzí [1] do české divočiny. Zájemci uvidí, jak vypadají lesy, které jsou dlouhodobě ponechány bez lidských zásahů. Kromě jejich významu pro ochranu přírody se dozvědí o tom, jak tu probíhá výzkum a jak se dají poznatky využít. Průvodci budou vědečtí pracovníci odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy. Exkurze připomenou, že letošek není jen výročím české státnosti, ale i výročím ochrany českých pralesů. 

Je to totiž přesně 180 let, kdy se majitel novohradského panství Jiří František August de Langueval-Buquoy rozhodl, že jádrové území dnešního Žofínského pralesa zachová „jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody“. Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého porostu na našem území a čtvrtou v Evropě [2].

„Boubínský prales je o dvacet let mladší než ten Žofínský. V roce 1858 se na podnět vimperského lesního správce Josefa Johna rozhodl kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, že v oblasti hory Boubín pralesovitý porost uchrání od těžby. Josef John v něm od roku 1847 prováděl výzkumy a pozorování. Z toho je zřejmé, že stejně jako historie ochrany pralesovitých porostů, je stará i snaha o jejich výzkum,“ vysvětluje Tomáš Vrška z Výzkumného ústavu Silva Taroucy.

„Ty nejcennější zbytky pralesovitých porostů jsou součástí sítě našich zvláště chráněných území. Jejich ochrana je kulturní samozřejmostí, jen tady můžeme sledovat velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se příroda vyvíjí svobodně, bez zásahu člověka. Rok českých pralesů nám má mimo jiné připomenout, že má smysl některé věci nechat jednoduše být tak, jak jsou,“ říká František Pelc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která spravuje některé z národních přírodních rezervací, kde exkurze pro veřejnost proběhnou.

„Na pralesních porostech je možné sledovat přírodní procesy a vycházet z nich při hospodaření v lesích blízkému přírodě. To si lesníci uvědomovali už v polovině 19. století. Proto tehdy jako první iniciovali vyhlášení bezzásahových území. Potřeba zkoumat a prakticky využít poznatky se dodnes nezměnila. S vědci a lesníky tedy dnes spolupracují také zástupci ochrany přírody,“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel Lesního a vodního hospodářství podniku Lesy ČR.

„Šumava má to štěstí, že se na jejím území, a to jak v národním parku, tak i CHKO, zachovaly stovky hektarů pralesovitých zbytků. Takže není to jen Boubín, ale opravdovými pralesy jsou například pohoří Mokrůvky, Prameny Vltavy, nebo okolí Prášilského jezera. Pokud se vám tedy nepodaří registrovat na některý komentovaný výlet do uzavřených pralesů, Šumava nabízí možnosti, podívat se do jiných, opravdu divokých míst a to i například v rámci programu Průvodci divočinou,“ zmiňuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák a doplňuje: „Správa NP Šumava pralesům věnovala celý letošní rok. Je tak možné navštívit rozmanité přednášky o šumavských i cizích pralesích, užít si celý den věnovaný pralesům a to 14. července na Idině Pile, nebo si přečíst zbrusu novou knihu věnovanou tomuto fenoménu nazvanou Pralesy Šumavy.“

Přehled lokalit přirozených lesů nabízí databanka přirozených lesů (http://pralesy.cz/databanka-prirozenych-lesu). V České republice je celkově evidováno 30 000 ha přirozených lesů, což je 1,2 % z plochy lesů v ČR. Nejvyšší stupeň přirozenosti – původní lesy neboli pralesy však zaujímají pouze 2500 ha.

Přehled exkurzí je k dispozici na adrese: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/exkurze-k-roku-ceskych-pralesu/

Poznámky:
[1] Jedná se o exkurze do národních přírodní rezervací Žofínský prales, Razula, SalajkaMionší, Ranšpurk, Žákova hora, Boubínský prales a přírodní rezervace Milešický prales
[2] Nejstarší rezervace jsou doloženy z Německa – Brocken v pohoří Harz – 1718 (Welzholz et Johann 2007); Theresienhain v Bavorsku – 1803 (Welzholz et al. 2005) a z Finska – Esker/Punkaharju – 1802 (Welzholz et Johann 2007). Žofínský prales i Boubínský prales patří k absolutně nejhodnotnějším zvláště chráněným územím ponechaným samovolnému vývoji a jsou dokladem myšlenkového vývoje v české společnosti. Původně romantická myšlenka oslavující krásu přírody (hrabě Buquoy/prales Žofín – 1838) se totiž po dvaceti letech posunula k neméně ušlechtilé myšlence – využít poznatků o dynamice přírodních lesů pro přírodě blízké obhospodařování lesů (ing. John/Boubínský prales – 1858).

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
www.nature.cz
Lesy České republiky, státní podnik
www.lesycr.cz
Správa Národního parku Šumava
www.npsumava.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
www.pralesy.cz

Kontakt:
Tomáš Vrška, – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., tel: 602794216, tomas.vrska@vukoz.cz
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724102406, karolina.sulova@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Společná tisková zpráva, 21. března 2018
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. – Lesy České republiky, s.p.,  – Správa Národního parku Šumava