Vysazování střevle potoční v Jizerských horách

Další generace střevIe potoční dnes byla vypuštěna v Jizerských horách. Pomáháme tak navrátit původní rybí druh do vybraných lokalit. Na jejím vysazování spolupracují Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe a Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Spolupráce na programu „Management střevle potoční na vodních tocích v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory“ začala před třemi lety za využijí finančních prostředků z „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR“. Projekt začal nejprve polopřírodním chovem na vybraných lokalitách, kde se střevle přirozeně rozmnožují v rybníce nebo náhonu s využitím přirozené potravy, následně jsou odloveny, aby mohly být vypuštěny do retenční nádrže a později do přírodního toku.

Střevle potoční je obvykle 6 – 10 cm dlouhá ryba. Žije v řekách i potocích. Podmínkou jejího výskytu je však čistá voda. Proto v minulosti z řady vodních toků prakticky vymizela. S ohledem na zlepšující se kvalitu vody je možné ji na řadě míst opět začít vracet do původních lokalit.

V roce 2008 se plánuje zarybnění 3 retenčních nádrží v majetku Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Labe. V Jizerských horách v rámci tohoto projektu vynakládáme na zlepšení přírodního prostředí částku 10 000,- korun.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz