Výzva pro studenty a absolventy lesnických škol

V těchto dnech jsou na středních i vysokých lesnických školách v České republice instalovány informační tabule. Studenti i absolventi se tak dozvědí o možnosti pracovního i studijního uplatnění u státního podniku Lesy ČR, který jim nabízí zajímavou a samostatnou práci.

Mladým lidem s lesnickým vzděláním nabízí státní podnik Lesy ČR pracovní uplatnění, a to především na adjunktských pozicích. Pokud absolventi nenajdou v nabídce „volných míst“ vhodnou pracovní pozici, mohou zaslat svůj životopis do databáze uchazečů o zaměstnání na nově zřízený email: absolventi@lesycr.cz. Studenti lesnických škol mohou požádat o vykonání odborné praxe některou z lesních správ či správ toků, lesních závodů, semenářský závod v Týništi nad Orlicí i krajská ředitelství. Kontakty i přehled volných pracovních míst jsou na www.lesycr.cz.

V podniku se setkávají lesníci všech generací, což je ideální pro vzájemnou výměnu názorů a předávání zkušenosti. Mladí, kteří u nás zahajují svou pracovní kariéru, se seznámí se všemi činnostmi daného útvaru či organizační jednotky a dostanou příležitost odborného profesního růstu i osobního rozvoje,“ uvedla Šárka Matějíčková, vedoucí personálního odboru z podniku Lesy ČR. Obdobná prezentace podniku se chystá i pro absolventy a studenty dalších vybraných středních a vysokých škol.

Lesy České republiky jsou významným tuzemským zaměstnavatelem v lesnictví. Spravují státní lesy, drobné toky, budovy a stavby. Své místo dosud našlo v podniku 3 300 zaměstnanců, 2 400 působí na technicko-hospodářských pozicích. Téměř 1 800 zaměstnanců absolvovalo lesnickou školu, vysokoškoláků je téměř 50 procent.

V Hradci Králové 18. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.