Výzva pro výtvarníky v Karlovarském kraji: Zapojte se do výtvarné soutěže Lesy kolem nás

Výtvarnou soutěž pro děti z mateřských, základních a uměleckých škol vyhlásilo krajské ředitelství podniku Lesy ČR v Karlových Varech. Výtvarníci mají ztvárnit některou z historických či současných lesnických profesí. Své práce mohou do 19. června předkládat v 16 knihovnách v celém kraji, které se zapojily.

Soutěž pořádá podnik Lesy ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Karlových Varech už pošesté. Od 4. května do 19. června je možné posílat své práce ve formátu A5, A4 nebo A3. S ohledem na kapacitní možnosti výstavních prostor nelze přijímat trojrozměrné prostorové práce. Nejlepší tvůrce pořadatelé vyhlásí a ocení 5. října. „Do soutěže se hlásí i školy, dokonce i mimo Karlovarský kraj, bez spoluúčasti příslušné knihovny. Ani jejich práce neodmítáme a porotou vybrané nejlepší práce zařazujeme do finále soutěže,“ uvedl Svatopluk Šedivý, koordinátor akce z podniku Lesy ČR. Práce je tedy možné posílat také na adresu:

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství
Krušnohorská 7
360 10 Karlovy Vary

Do akce se zapojily knihovny těchto obcí a měst:

Královské Poříčí, Loket, Lomnice, Františkovy Lázně, Cheb, Nejdek, Kyselka, Vojkovice, Chyše, Chodov, Kolová, Andělská Hora, Březová u Sokolova, Hazlov, Horní Blatná, Potůčky

V loňském roce vybírala porota ze 170 výtvarných prací, jedna z nich dokumentuje i tuto zprávu.

V Hradci Králové, 4. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.