Výzvy KLDS jsou účelové a nesmyslné

Lesy ČR zásadně odmítají účelová prohlášení a výzvy vedení Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, že práce v lesích nebudou v roce 2011 zajištěny. KLDS svými výzvami prohlubuje nestabilitu a nejistotu firem v lesnickém a dřevařském sektoru. Jednoroční tendr na práce v lesích bude vyhlášen ve čtvrtek 16.9.2010, podle novely zákona o zadávání zakázek. Lesy vyvíjí maximální snahu situaci řešit.

KLDS protestuje proti tomu, co sama způsobila. Poslední zrušený tendr, měl přinést až desetiletou jistotu a perspektivu. Nemalý díl na zrušení předchozího tendru a tím i na vzniku současné situace má i KLDS.

Pro KLDS není dostačující ani záruka ministra Fuksy, který minulý týden na tiskové konferenci představil nejen model lesnické zakázky, ale i harmonogram tendrů na práce v lesích, včetně ujištění, že práce v lesích nebudou přerušeny.

Připravené jednoroční tendry jsou překlenovacím obdobím do doby, než vláda projedná koncepci dlouhodobějších řešení pro státní lesy. Dřevozpracující firmy budou od 1. 1. 2011 v lesích pracovat a dodávky dříví nebudou přerušeny. Lesy ČR dodávají na trh přitom necelých 50% dřevní suroviny.

Téma tiskové konference KLDS je jasnou snahou zasahovat do chodu státního podniku, včetně personálních záležitostí soukromými firmami. Uvnitř KLDS ani z daleka neexistuje názorová jednotnost jejích členů na situaci v lesním hospodářství.

Aktivity KLDS nejsou ničím novým. Historie tendrů je vždy provázena snahou o ovlivňování jejich podoby a získávání výhod.

Dosavadní praktiky musí skončit. Nelze připustit, aby někdo získal pro sebe výhody na úkor druhých tím, že své individuální zájmy hlásí mediálně a zastřeší se oborovým sdružením. Stejně absurdní je i snaha soutěžitele rozhodovat o vnitřních záležitostech toho, kdo soutěž vyhlašuje.

Tvrzení KLDS o „totální destabilizaci“ je naprostý nesmysl. LČR nikdy ve své historii nebyly v tak dobré ekonomické a odborné kondici, jako v současné době. Letos má podnik nejlepší ekonomické výsledky za celou jeho historii, úspěšně likviduje rizika kůrovcových kalamit, zajišťuje v historii nevyšší výsadbu lesních ploch, odstraňuje následky povodňových škod.

Odvolání managementu LČR není v kompetenci KLDS, ale výhradně ministra zemědělství. KLDS si už musí konečně uvědomit, že nemůže a nebude rozhodovat o tom, kdo bude generálním ředitelem LČR, ani o podmínkách tendru jak tomu možná bylo v minulosti zvykem.

V Hradci Králové, 27.srpna 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.