Vzor výzvy k vydání církevního majetku je hotov

Veřejně je vystaven na internetových stránkách Lesů ČR i SPÚ

Na internetových stránkách Lesů ČR a Státního pozemkového úřadu (SPÚ), v rubrikách věnovaných církevním restitucím, je již vystavena finální verze vzoru výzvy k vydání původního majetku pro oprávněné osoby – církve a náboženské společnosti – včetně detailních pokynů k jeho vyplnění. Na finální podobě dokumentu se shodli představitelé České biskupské konference a povinných osob, Lesů ČR a SPÚ, tedy subjektů, které v převážné míře budou majetek církvím a náboženským společnostem vydávat. Vzor výzvy představuje základní nástroj pro uplatnění nároku na vydání tzv. původního majetku církví a náboženských společností a současně slouží jako průvodce či návod pro co nejpřehlednější orientaci v celém procesu podávání výzev. Vzor výzvy je sestaven plně v souladu s platným zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

V Hradci Králové 25. ledna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření