Vztahy českých a bavorských státních lesů jsou mimořádně dobré

Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád se 21. září setkal v Mnichově na výstavě zemědělské a lesnické techniky s bavorským ministrem zemědělství Helmutem Brunnerem a vedením tamějších státních lesů, Martinem Neumeyerem a Reinhardtem Neftem.

Hovořili o možnostech bližší spolupráce obou podniků, a to nejen v rámci Eustaforu, evropské asociace státních lesů. Řeč byla hlavně o společných přeshraničních projektech. „Oceňuji přístup bavorských kolegů k ochraně přírody spojené s klasickým lesnickým hospodařením. Ani Bavorsko bezhlavě nezavádí v lesích tak zvané divočiny, velkoplošná bezzásahová území. Váží si kulturní krajiny, kterou po léta společně utvářeli drobní sedláci s lesníky. V tom jsme zajedno,“ uvedl Daniel Szórád (na snímku druhý zleva). Podle slov předsedy představenstva bavorských státních lesů Martina Neumeyera (na snímku vpravo) jsou nyní vztahy mezi bavorskými a českými státními lesníky na mimořádně vysoké úrovni. „Snad jako nikdy dřív,“ ocenil setkání.

FOTO: Návštěvu zakončili kolegové z oboru na tradičním bavorském Oktoberfestu.

V Hradci Králové 22. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.