Z jednání Dozorčí rady Lesů České republiky, s. p.

  • HV LČR za období leden – říjen 2013

  • Lesy ČR jsou připraveny státu poskytnout 6 miliard korun

Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy České republiky na pravidelném zasedání projednala několik důležitých bodů.

Dozorčí rada se zabývala hospodářskými výsledky Lesů ČR za období leden – říjen 2013, kdy HV dosáhl výše 4,7 miliardy korun. „Trend hospodaření Lesů ČR je stále velmi dobrý. Nadále se nám HV daří udržovat v řádech miliard korun. Současně strukturu HV tvoří z 91 % naše hlavní činnost, lesnické hospodaření,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Dozorčí rada vzala také na vědomí informaci vedení Lesů ČR o připravenosti podniku převést ještě v letošním roce do zákonem definovaného fondu zakladatele 6 miliard korun z volných finančních prostředků. „Lesy ČR tak učiní okamžitě, jakmile je o to na základě usnesení vlády požádá jejich zakladatel – Ministerstvo zemědělství. Tyto finanční prostředky se podařilo naspořit díky kvalitnímu hospodaření podniku v posledních letech,“ říká Michal Gaube.

V Hradci Králové 18. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření