Z Máminky se lidé poprvé rozhlédnou tento pátek

Sedm kilometrů od Berouna v revíru Krušná Hora bude v pátek 19. června v 15 hodin otevřena pro veřejnost 33 metrů vysoká rozhledna Máminka. Lesy ČR darovaly obci Hudlice na stavbu 96 tisíc korun.

Téměř před sto lety stála na místě dnešní rozhledny dřevěná věž, z níž se zaměřovaly pozemky a z níž byl podle pamětníků pěkný výhled do kraje. Tehdy byla přístupná jen zeměměřičům. Z dnešní rozhledny postavené 606 metrů nad mořem na pozemku Lesů České republiky se může od 19. června rozhlédnout každý. „Návštěvníci vystoupají na vyhlídkovou podestu centrálním schodištěm trojbokého jehlanu po 98 dubových schodech,“ uvedl zastupitel obce Radek Olič. Dřevěnou konstrukci jistí ocelové tyče. Ve 33 metrech nad zemí je jehlan zakončen žerdí s větrnou korouhví. „Určitě uvidíte Krušné hory nebo Brdy. Za jasného počasí bude na dohled i devadesát kilometrů vzdálený Klínovec, ale také Krkonoše, Ještěd nebo Šumava,“ řekl Jiří Makovec, krajský ředitel Lesů ČR z Brandýsa nad Labem. Kolem rozhledny vede stávající turistická trasa a nová naučná stezka s lavičkami a informačními stanovišti. Ta bude veřejnosti otevřena v sobotu 20. června od 10 hodin.

V Hradci Králové, 17. června 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.