Začaly se vápnit lesy na Javořici

S leteckým vápněním lesů se začalo 10. září na Javořici v Kraji Vysočina. Do půdy se tak dostanou živiny, jako je hořčík a vápník. Vápnit se bude do konce září.

Do roku 2016 by měl zásah v celé České republice pokrýt devět tisíc hektarů půdy. Ministerstvo zemědělství přijde projekt na 90 milionů korun bez DPH. Státní lesy spravované podnikem Lesy ČR, ale i lesy obcí a měst nebo soukromých vlastníků, které jsou v daných lokalitách poškozeny dlouhodobým vlivem imisí, se vápní přírodním materiálem – drceným vápnitým dolomitem. „Nahrazují se tak chybějící živiny v půdě, tedy hořčík a vápník,“ říká Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany půdy z podniku Lesy ČR.

Stejně postupují i sousední Sasové. „V České republice se k vápnění vracíme po třech letech,“ dodal Ladislav Půlpán. Konkrétně v letech 1975 až 1991 bylo povápněno 80 tisíc hektarů půdy, v letech 2000 až 2012 pak 50 tisíc hektarů. Letošní letecký zásah v Orlických horách byl již dokončen, vápní se také v Jablunkově ve Slezských Beskydech a dále v Ústeckém a Karlovarském kraji – u Hory Svaté Kateřiny, u Horní Blatné a Kraslic. V příštím roce se bude v Krušných horách pokračovat u Vejprt a opět v Kraslicích a Horní Blatné. „Předpokládáme, že na projekt navážeme i v dalších letech,“ dodal Ladislav Půlpán.

V Hradci Králové 10. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.