V záchranné stanici na Huslíku učí netopýry létat ve speciálních voliérách

(Huslík u Poděbrad 30. 11. 2017) Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody pravidelně podporují Lesy ČR, s.p. a každoročně jsou tak realizovány investiční projekty, na které je velmi těžké získat prostředky z jiných zdrojů. V rámci jednoho z projektů byly pořízeny speciální voliéry pro netopýry, kterých prochází rukama pracovníků všech stanici ročně tisíce.

V záchranné stanici na Huslíku (ZO ČSOP Polabí) se v letošním roce podařilo vybudovat dvě nové přenosné voliéry pro netopýry. Jedna slouží pro odchov odrostlejších mláďat, která potřebují získat letové schopnosti a orientaci v prostoru, druhá je větší a je určena pro zdokonalení letových schopností plně samostatných mláďat a dospělých jedinců po úrazech. Podle Luboše Vaňka, vedoucího záchranné stanice, se v loňském roce do areálu na Huslíku dostalo celkem 134 jedinců různých druhů netopýrů (např. netopýr černý, netopýr dlouhouchý, netopýr hvízdavý, netopýr nejmenší, netopýr parkový, netopýr pestrý, netopýr rezavý, netopýr ušatý, netopýr večerní, netopýr vousatý nebo netopýr vodní), 75 exemplářů bylo vypuštěno a 39 bylo přesunuto na náhradní zimoviště. Z tohoto celkového počtu bylo 8 jedinců v kategorii mláďat, z nichž se více než polovičku podařilo připravit a vypustit do přírody. „Díky novému modernímu přístupu k rehabilitaci zraněných netopýrů budeme schopni zvýšit jejich welfare a také úspěšnost jejich vypouštění“, uvedl Luboš Vaněk.

Český svaz ochránců přírody (zakladatel a koordinátor Národní sítě záchranných stanic) spolupracuje s Lesy České republiky, s.p. na řadě projektů v oblasti ochrany biodiverzity, záchrany handicapovaných živočichů i ekologické výchovy již 19 let.  V letošním roce na tuto spolupráci LČR vyčlenily částku 2 000 000 Kč, ze které půl milionu připadne právě záchranným stanicím.

Záchrannou stanici na Huslíku můžete podpořit prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI POLABI 90 zaslané na číslo 87 777. Pokud ani Vám není lhostejný osud zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, můžete poskytnout finanční dar na konto veřejné sbírky Zvíře v nouzi: 33 55 33 22/0800. O dalších možnostech podpory se dozvíte na stránkách www.zvirevnouzi.cz.

Potřebujete-li poradit s volně žijícím zvířetem, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici např. prostřednictvím aplikace Zvíře v nouzi, nebo dispečink záchranných stanic na telefonním čísle 774 155 155.

Kontakty:

  • Záchranná stanice Huslík u Poděbrad
    Luboš Vaněk,
    603 864 822, Vanek.L@seznam.cz
  • Lesy České republiky, s.p.
    Eva Jouklová, tisková mluvčí
    725 257 900, jouklova@lesycr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOP