Začne hodnocení nabídek na lesnické zakázky na 60 lokalitách Lesů ČR

Otvíráním obálek s nabídkami začne ve středu 22. 7. v 8 hodin ráno na ředitelství Lesů České republiky v Hradci Králové hodnocení uchazečů o uzavření dodavatelských smluv na lesnické zakázky v celkové hodnotě přes 900 miliónů korun. Otevírání obálek budou provádět tři tříčlenné komise. Proběhne během 2 dní a mohou se jej zúčastnit i zástupci soutěžících firem.

Po zkontrolování každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje zájemce, který nabídku podal, a informaci o tom, zda je nabídka úplná. U úplných nabídek sdělí komise také nabídkovou cenu a postoupí je k dalšímu hodnocení, které potrvá do poloviny srpna 2009.

O zahájení tohoto otevřeného zadávacího řízení Lesy ČR informovaly již počátkem června.  Smlouvy s novými dodavateli budou uzavřeny na období od 1. listopadu 2009 (35 smluv), respektive od 1. ledna 2010 (25 smluv) do konce roku 2010.

Nově uzavřené kontrakty pokryjí 60 smluvních územních jednotek (celkem 260 381 hektarů), kde z různých důvodů skončily dosavadní smlouvy. U 47 zakázek budou dodavatelé kromě pěstebních a těžebních prací dřevo také nakupovat od Lesů ČR a dále prodávat (tzv. lokality „P“). V ostatních případech se budou smlouvy týkat jen lesnických prací, vytěžené dřevo lesy ČR odeberou na „odvozních místech“ a prodají samy (tzv. lokality „OM“). Celkem je území Lesů ČR rozděleno pro soutěže na lesní práce v letech 2008 až 2010 na 258 smluvních územních jednotek.

Hradec Králové 21. 7. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.