Žaloby Liechtensteinů nejsou oprávněné, majetek patří státu, rozhodl Ústavní soud

Hradec Králové, 11. března 2020 – Ústavní soud ČR zamítl 20. února ústavní stížnost Liechtensteinů na rozsudek Okresního soudu Praha východ a potvrdil tak i stanovisko Lesů ČR, které byly účastníky řízení. Podle soudu patří pozemky, o něž rod usiluje, státu.

Podstatou soudní pře o vlastnické právo k pozemkům je otázka platné konfiskace Liechtensteinského majetku na základě Benešových dekretů. Šlechtický rod podal v České republice mnoho obdobných žalob na různé státní instituce spravující tento majetek. S Lesy ČR se soudí ve 30 případech.  

„Rozhodnutí Ústavního soudu je zcela zásadní a potvrzuje naše argumenty. Žaloby Liechtensteinů nejsou oprávněné,“ uvedl Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR. Podle soudu se totiž křivdy vzniklé před 25. únorem 1948 neodčiňují a zákonnost konfiskačních aktů nelze přezkoumat, když s majetkem více jak 70 let nakládá stát.

 

Kontakt: Eva Jouklová; tisková mluvčí Lesy ČR, s.p.;+420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz