Zaměstnanci Lesů ČR věnovali Českému červenému kříži 200 tisíc korun na pomoc lidem postiženým povodněmi

Letošní červnové ničivé povodně negativně zasáhly do životů tisíců našich spoluobčanů. Lhostejný nezůstal osud těchto lidí ani zaměstnancům státního podniku Lesy České republiky, kteří v dobročinné sbírce mezi sebou vybrali částku ve výši rovných 200 000,- Kč. Výtěžek sbírky byl dnes věnován Českému červenému kříži, který má s pomocí povodní postiženým spoluobčanům prokazatelné, dlouhodobé a bohaté zkušenosti.

Ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Pavel Indra společně s pověřenou ekonomickou ředitelkou Katarínou Šafránkovou předal dnes za zaměstnance Lesů ČR symbolický šek ve výši 200 000,- Kč řediteli Úřadu Českého červeného kříže (ČČK) Josefu Konečnému. ČČK využije finanční prostředky darované zaměstnanci Lesů ČR k následné pomoci povodněmi postiženým lidem. Předání symbolického šeku se uskutečnilo v budově ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové.


Záběr z předání symbolického šeku zástupcům ČCK – ZLEVA: Mgr. Miroslava Jirutková, vedoucí Programového
oddělení Úřadu ČCK; RNDr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK; Ing. Katarína Šafránková, pověřená ekonomická
ředitelka LČR; Ing. Pavel Indra, ředitel lesního a vodního hospodářství LČR

Uvědomujeme si, jak vážně letošní velká voda zasáhla do životů mnoha lidí i firem. Považujeme proto za chvályhodné, že se naši zaměstnanci rozhodli připojit k všeobecnému úsilí pomoci tam, kde je to potřebné,“ poznamenal při této příležitosti ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

Dobročinné aktivity zaměstnanců Lesů ČR si velmi ceníme a ujišťujeme, že darované finanční prostředky budou využity k pomoci těm skutečně nejpotřebnějším. Významně totiž přispějí ke zlepšení životních podmínek povodněmi postižených seniorů, kteří si ve svém věku již sami pomoci nedokážou, a proto je pomoc ze strany jejich okolí velmi důležitá. Zaměstnanci Lesů ČR si za svůj smysl pro odpovědnost a pomoc ostatním zaslouží velké uznání,“ uvedl ředitel Úřadu ČCK Josef Konečný.

Kontakty:

Zbyněk Boublík Mgr. Miroslava Jirutková
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. vedoucí Programového oddělení Úřadu ČCK
Tel.: +420 724 813 301 Tel.: 251 104 125
E-mail: Boublik@lesycr.cz E-mail: Jirutkova.Miroslava@cervenykriz.eu