Zásluhou Lesů ČR je známá Riegrova stezka u obce Bítouchov na Semilsku

Lesům ČR se v těchto dnech podařilo veřejnosti zpřístupnit dosud uzavřený úsek populární Riegrovy stezky v katastru obce Bítouchov, v okrese Semily, v Libereckém kraji, kde začátkem roku došlo v údolí řeky Jizery k sesuvu svahu. V důsledku sesuvu platil do dotčeného úseku zákaz vstupu pro veřejnost. Lesy ČR pro zpřístupnění atraktivní lokality nechaly nákladem téměř čtvrt milionu korun vybudovat ocelovou lávku s nezbytným zabezpečením a zakotvením. Stezku vedoucí nádherným kamenitým údolím řeky Jizery si tak dnes díky Lesům ČR mohou všichni milovníci krásné přírody opět naplno užívat.

Riegrovou stezku je možné projít nebo projet po cestě ze Železného Brodu do Semil. Cesta vede skrz romantické údolí Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi. Její historie se začala psát již na konci 19. století, kdy Klub českých turistů vybudoval tzv. starou část Riegrovy stezky, 1,3 kilometru dlouhou cestu ze Železného Brodu k soutoku říčky Kamenice s Jizerou. V roce 1909 se začalo s budováním tzv. nové části stezky od Podspálova do Semil.

Cesta je mimo jiné zčásti vylámaná ve skále a prochází čtyřmi tunely. Na stezce byla vybudována také Bömova vyhlídka s pěkným výhledem na řeku. Od roku 1983 navíc v místě existuje naučná stezka, která vede přírodní rezervací Údolí Jizery. Informuje o místní fauně, floře a geologických zajímavostech včetně zmínky o výskytu vzácné rostliny, lomikámen růžicovitý, vykvétající na přelomu května a dubna.

V Hradci Králové 18. července 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.