Zásluhou Lesů ČR mohou turisté v okolí vodní nádrže Bedřichov v Jizerských horách využívat nový turistický chodník

Milovníci a návštěvníci Jizerských hor v Libereckém kraji se nyní mohou podél vodní nádrže Bedřichov zvané též Černá Nisa procházet po novém, zrekonstruovaném, jeden kilometr dlouhém dřevěném chodníku. Lesy České republiky, s. p., rekonstrukci za cca 1,6 milionu korun dokončily právě v těchto dnech. Projekt dosud plně financuji Lesy ČR, nicméně byla přislíbena finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu – Programu rozvoje venkova. Zcela nefunkční poválkový chodník podél levobřežní části vodního díla je nyní nahrazen v podstatě dřevěnou stezkou pro pěší turisty.

„Chodník vede od hráze přehrady k přítoku Černé Nisy. Je bezbariérový, přístup na něj tak mají i lidé pohybující se na vozíku. Na trase se nacházejí dvě vyhlídková mola umožňující jedinečné pohledy na vodní hladinu a dvě zastavení obsahující informace o místních zajímavostech,“ informuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. „Zrekonstruovaný chodník, jehož součástí jsou také tři odpočinková místa s lavičkami, bude zahrnut do nově připravované ´Technicko-naučné stezky Maliník – Hřebínek‘. S její realizací počítáme na jaře příštího roku,“ doplňuje Michal Gaube.

Výběr vhodné trasy i vlastní realizace dřevěného chodníku v tomto turisticky exponovaném území je výsledkem úzké spolupráce Lesů ČR se Správou CHKO Jizerské hory a Povodím Labe.

V Hradci Králové 21. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření