Zásluhou Lesů ČR odstraněny následky povodní ve Frenštátě pod Radhoštěm na vodním toku Lomná

Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité rekonstrukční práce za skoro 17 milionů korun. Opravy probíhaly přímo ve Frenštátě pod Radhoštěm v téměř čtyřkilometrovém úseku začínajícím u soutoku Lomné s Bystrým potokem.

V korytě jsme například opravili a zrekonstruovali 93 poškozených příčných objektů, které upravují podélný spád vodního toku. Při rekonstrukci bylo v Lomné současně vybudováno několik balvanitých skluzů umožňujících volný pohyb vodních živočichů,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. „Navíc jsme ve spodní části upravovaného úseku postavili v rámci dalšího zlepšení protipovodňových opatření na nejdůležitějších místech ochranné hráze. Ty zabraňují rozlivu vody mimo vlastní koryto toku. Díky hrázím je nyní zajištěna ochrana přiléhajícího území před až padesátiletou vodou. V některých místech došlo rovněž k opravě opevnění břehů lomovým kamenem,“ doplňuje Michal Gaube.

Tok Lomná je levostranným přítokem Bystrého potoka. Protéká obcí Trojanovice a Frenštátem pod Radhoštěm. V celé délce 10,8 km tok spravují Lesy České republiky, s. p., horní polovina toku se nachází na území CHKO Beskydy. Plocha povodí zaujímá 24,879 km2.

V Hradci Králové 5. prosince 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření