Zástupci Bavorských státních lesů si na Plzeňsku prohlédli největší kaolinový důl ve střední Evropě

Zástupci Bavorských státních lesů a státního podniku Lesy České republiky se 10. března setkali v Plzni. Viděli největší kaolinový lom ve střední Evropě, prohlédli si semenný sad borovice lesní, genovou základnu dubu zimního, hovořili i o stavech zvěře v honitbách. V lese strávili bezmála čtyři hodiny.

Hosté z bavorského Regensburgu viděli největší kaolinový lom ve střední Evropě. Lesy České republiky pronajímají nedaleko Kaznějova na Plzeňsku 170 hektarů tak zvaného dobývacího prostoru firmě LB Minerals, která patří do koncernu rakouské firmy LASSELSBERGER. Po vytěžení kaolinu se prostor na náklady firmy rekultivuje. Vysazují se mladé olše, duby a borovice, vznikají také malé vodní nádrže. „S rekultivací se začíná ihned po ukončení těžby a přípravy terénu k výsadbě dřevin. Předpokládáme, že během několika let začneme opět hospodařit na 20 procentech dnešního dobývacího prostoru,“ uvedl plzeňský krajský ředitel Lesů ČR Ivan Klik.

Nedaleko lomu zaujala bavorské kolegy genová základna dubu zimního s mladými podrosty. Pro německé sousedy byl novinkou semenný sad borovice lesní, v němž se ročně sebere průměrně tři tisíce kilogramů šišek. „V semenářském závodě v Týništi nad Orlicí následně šišky zpracují a semena borovic jsou poté buď uskladněna, nebo vyseta do lesních školek,“ řekl specialista na lesní hospodářství Lesů ČR Josef Svoboda. Hovořilo se také o myslivosti, zejména o potřebném snižování počtu zvěře v honitbách a řešení škod, které způsobuje v lesních porostech na Plzeňsku a Karlovarsku jelen sika.

V Hradci Králové, 11. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.