Zbytky Seníku Teslíny ve středočeských Brdech zůstanou díky Lesům ČR zachovány i pro budoucí generace

Lesy ČR se postaraly o dochování zbytků cenné dřevěné historické stavby, tak zvaného Seníku Teslíny – objektu ležícího nedaleko osady stejného jména. Osada Teslíny je dnes součástí obce Věšín v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Seník Teslíny je jedním z posledních dokladů brdské roubené hospodářské zástavby tohoto typu z konce 18. a počátku 19. století. Stavba sloužila jako seník pro lesní hospodářství až do 80. let minulého století.

V průběhu času dřevěnou konstrukci objektu napadly zákeřné dřevokazné houby a hniloby, což způsobilo nejen její značné poškození, ale dokonce téměř definitivní zkázu. „V situaci, kdy Seníku Teslíny hrozil zánik jsme se rozhodli, že uděláme vše, abychom nejhoršímu zabránili,“ zdůrazňuje Zdeněk Mařík, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Dobříš. „Původní Seník byl už však natolik poškozený, že jsme museli z důvodu rizika jeho zborcení požádat o povolení k odstranění a následně zbourat narušené tesařské konstrukce,“ popisuje průběh náročných postupů Zdeněk Mařík.

Lesy ČR, ve snaze zachovat na místě původního Seníku Teslíny viditelnou památku, nechaly po demolici objektu zachráněnou kamennou podezdívku zafixovat a přerovnat do původního stavu. „Část zvýšené zdi jsme pak opatřili ztuženým železobetonovým věncem a následně i tesařsky opracovanou stříškou se štípaným šindelem. Chtěli jsme, aby reálnou představu, jak místo v dávných dobách vypadalo, měli i turisté, kteří do tohoto krásného koutu brdských lesů zavítají dnes. V místě jsme proto zajistili informační tabuli s technickým popisem konstrukce seníku, jeho historií a fotodokumentací,“ poznamenává na závěr ředitel Lesního závodu Lesů ČR Dobříš Zdeněk Mařík.

tesliny-puvodni_301x198.jpg      pamatnik-tesliny_301x225.jpg

Náklady na úpravu místa Seníku Teslíny dosáhly částky téměř 200 tisíc korun. Finanční prostředky Lesy ČR investovaly z tak zvaného Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů.

Původní Seník Teslíny č.p. 85 představoval roubenou stavbu seníku volně stojícího na louce s přístupovou cestou. Tato roubená stavba z konce 18. století měla charakteristický tvar příčně průjezdné stodoly se středovým mlatem a postraními pernami.

Současnou osadu Teslíny nalezneme v samém centru Brd, při výpadovce na Plzeň, asi 5 km západně od Věšína. Jedná se o několik domů, ze všech stran obklopených hlubokými brdskými lesy. Osada leží v nadmořské výšce 705 m n. m. a je tak nejvýše položeným trvale obydleným sídlem ve Středočeském kraji.

V Hradci Králové, 25. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.