Zisk Lesů ČR za první čtvrtletí 2017 činí 1,72 miliardy korun

Státní podnik Lesy České republiky vykázal v prvním čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 1,72 miliard korun. Loni ve stejném období to bylo 1,59 miliard korun. Za loňský rok činí auditovaný hospodářský výsledek podniku před zdaněním 4,98 miliard korun.

Za první tři měsíce letošního roku podnik vytěžil 1,86 milionů m3 dříví, loni to bylo ve stejném období 1,76 milionů m3 dříví. Cena dříví od roku 2015 postupně klesala. Vliv na to měl zejména přebytek kůrovcového a dalšího kalamitního dříví na trhu. „Obdobná situace bude zřejmě i letos. Přestože byla zima bohatá na srážky, kůrovce nezastavila,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Za loňský rok činí auditovaný hospodářský výsledek podniku před zdaněním 4,98 miliard korun. „Na vlastních výrobcích a službách jsme utržili 10,9 miliard korun a vytěžili jsme 8,1 milion m3 dříví. Více než polovina pocházela z kůrovcových, větrných a jiných kalamit. Dříví se tedy prodávalo za nižší ceny,“ pokračoval Szórád. Do státního rozpočtu podnik odvedl v roce 2016 celkem 5,6 miliard korun. V posledních třech letech to bylo více než 20 miliard korun a na daních z příjmu právnických osob Lesy ČR odvedly od roku 2014 celkem 3,3 miliardy korun.

Hospodaření Lesů ČR v letech 2014 až 2017:
 

2014

2015

2016

ke 31. 3. 2017

Zisk před zdaněním (mld. Kč)

7,963

6,494

4,984

1,72

Tržby za vlastní výrobky a služby (mld. Kč)

12,1

11,8

10,9

2,72

Těžba (mil. m3)

7,98

7,7

8,1

1,86

V Hradci Králové 25. května 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.