Zisk Lesů ČR za prvních devět měsíců: 280 milionů korun

Za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhly Lesy ČR zisku ve výši 280 milionů korun před zdaněním. Hospodaření podniku v prvních devíti měsících roku 2009 projednala dozorčí rada.

Vzhledem k tomu, že se letos vytěžilo v souladu s lesnicko-hospodářskými plány méně dříví, a také vlivem probíhající celosvětové ekonomické krize, kdy došlo oproti dřívějšku k poklesu prodejní ceny dříví o plných 7,2 %, je letošní hospodářský výsledek za prvních devět měsíců nižší než ten loňský. 

Za období prvních devíti měsíců letošního roku Lesy ČR vytěžily celkem 5 milionů 726 tisíc m
3
dříví a v tržbách inkasovaly 5,6 miliardy korun
,“ říká generální ředitel Lesy ČR Svatopluk Sýkora.

Vlivem přijatých úsporných opatření státní podnik Lesy České republiky předpokládá dosažení celoročního plánovaného hospodářského výsledku ve výši 220 milionů korun, který bude nižší než v roce předchozím, a to hlavně vinou výše uvedených skutečností a dále kvůli nárůstu nákladů na pěstební činnost a zvýšení výdajů na odstranění povodňových škod.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz