Změna lhůt u střednědobých veřejných zakázek

V době od 3.8.2007, 11:00 hod. do 6.8.2007, 10:45 hod. byly na internetových stránkách Lesů ČR jako zadavatele technickým nedopatřením zveřejněny chybné nabídkové soubory (příloha č. 2 zadávací dokumentace) v rámci těchto 28 zadávacích řízení (smluvní územní jednotky): 10903, 11511, 14101, 14402, 14408, 14502, 14901, 17602, 17603, 18002, 19202, 19203, 19303, 19701, 21202, 21604, 21706, 22005, 22007, 22102, 22605, 23003, 23004, 23302, 23501, 23504, 24004, 24005.

Zadavatel (Lesy ČR) vzhledem k výše uvedenému rozhodl v souladu s § 40 odst. 6 a v souladu s § 6 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek a zároveň posunutí termínu pro otevírání obálek s nabídkami ve všech zadávacích řízeních (všechny smluvní územní jednotky).

Typ zakázek „lokalita OM“
Konec lhůty pro podání nabídek: 24.9.200725.9.2007
Otevírání obálek s nabídkami: 26.9.200727.9.2007

Typ zakázek „lokalita při pni“

Konec lhůty pro podání nabídek: 21.9.2007, 24.9.200725.9.2007
Otevírání obálek s nabídkami: 1.10.2007, 2.10.20073.10.2007

Lhůty pro podání nabídek pro konkrétní smluvní územní jednotky a zároveň termíny pro otevírání obálek s nabídkami budou zveřejněny prostřednictvím Informačního systému o veřejných zakázkách v uveřejňovacím subsystému a také na internetových stránkách www.lesycr.cz.

K výše uvedeným změnám, které se dotýkají veškerých smluvních územních jednotek, dochází i na základě předem deklarovaného postupu zadavatele podle společného Memoranda uzavřeného mezi Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a Ministerstvem zemědělství. Lesy ČR, s.p. tak naplňují všechna jeho ustanovení, mimo jiné závazek, že nejprve u veškerých zadávacích řízení uplyne lhůta pro podání nabídek a teprve poté bude započato s otevíráním obálek.

V Hradci Králové 7. srpna 2007

Šárka Kubelková

vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.