Zrekonstruovaná cesta k národnímu památníku Ploština otevřena

Od středy 25. listopadu je oficiálně otevřena nově zrekonstruovaná lesní cesta Klementina mezi obcí Vysoké Pole a Národním kulturním památníkem Ploština. Vlastníkem cesty je státní podnik Lesy České republiky, který do její opravy investoval přes 6 miliónů korun. Poblíž nové cesty upravily Lesy ČR také studánku a ještě do konce letošního roku vybudují dřevěné odpočívadlo pro návštěvníky a odstavnou plochu pro automobily.

Památník Ploština připomíná vyvraždění stejnojmenné pasekářské osady nacisty za podporu partyzánů na konci 2. světové války. „Oprava cesty jistě přispěje ke spokojenosti návštěvníků památníku. Je to jeden z kroků, od kterých si slibujeme celkové zvýšení turistického ruchu v našem regionu a je dobře, že Lesy ČR našly v letošním roce dostatek prostředků na tuto investici,“ zhodnotil při slavnostním otevření cesty situaci Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole.

V letošním roce šlo o největší investici Lesů ČR do rekonstrukce lesních cest ve Zlínském kraji. Celkově jsme v našem kraji letos uskutečnili na 40 takovýchto staveb v celkové hodnotě přes 29 miliónů korun,“ říká Martin Pavlíček, krajský ředitel Lesů ČR ve Zlíně.

Rekonstrukci lesní cesty Klementina zahájily Lesy České republiky 20. září 2009. Celková délka opraveného úseku činí 3 270 m. Oprava zahrnovala například vybudování nových příčných objektů, celkové odvodnění, zpevnění konstrukčních vrstev a zvýšení únosnosti, zbudování nových nájezdů, upravení a zhutnění skládek dřeva nebo vybudování tzv. horské vpusti pro zachycení srážkové vody z navazující lesní cesty.

Cesta bude nadále sloužit jako páteřní komunikace k odvozu dřeva pro lesní revír Vysoké Pole. Na začátku cesty vybudují Lesy ČR odstavnou plochu pro vozidla návštěvníků. Pro veřejnost bude vjezd na cestu zcela jistě umožněn při akcích konaných k výročím týkajících se památníku Ploština nebo na povolení lesní správy Luhačovice. Dále se projednává také možnost volného průjezdu v rámci otevírací doby muzea na Ploštině.

Kromě lesní cesty Klementina mezi největší rekonstrukce lesních cest LČR ve Zlínském kraji patří: Gedeonka (lesní správa Bystřice pod Hostýnem – 5,45 mil.), K Osílku (lesní správa Bystřice pod Hostýnem – 2,98 mil.), Klobúcká (lesní správa Luhačovice – 5,215 mil.), Sklepiska (lesní správa Buchlovice – 5,05 mil.) a Krajská (lesní správa Luhačovice – 2 mil.). Na rok 2010 Lesy ČR plánují 8 dalších rekonstrukcí v hodnotě nad 1 milión korun, které budou prováděny téměř na všech lesních správách Zlínského Kraje.

V Hradci Králové 25.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Pasekářská osada Ploština byla 19. dubna 1945 za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Po válce zde bylo pro pozůstalé postaveno několik nových domů, ale každodenní život se sem už nevrátil. V 70. letech 20. století byla Ploština vyhlášena Národním kulturním památníkem. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zavražděných pasekářů. V jednom z místních domků je umístěna expozice věnovaná protifašistickému odboji a další expozice, která návštěvníky seznamuje s historií orientačního běhu.
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR). V rámci Zlínského kraje podnik Lesy ČR hospodaří na 67 157 ha státní půdy a pečuje o 2908 km vodních toků.
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m³ dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun. Podíl Zlínského kraje z celkového ročního těžebního objemu státního podniku činí cca. 500 000 m³.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.