Zveme na Den s Lesy ČR u Schwarzenberského plavebního kanálu

Den s Lesy ČR, tradiční a navštěvovaná akce pro veřejnost, která je součástí Dnů evropského dědictví, se koná tuto sobotu 17. září na Šumavě u Schwarzenberského plavebního kanálu.

Od 13 do 16:30 hodin čekají návštěvníky na hraničním přechodu Ježová/Iglbach přibližně šestnáct kilometrů od obce Přední Výtoň v okrese Český Krumlov folklorní vystoupení, lidová muzika, ukázky plavení dříví, dřevosochařství a soutěže pro děti. Lesy ČR se od roku 2012 spolupodlejí s dalšími partnery z Čech i Rakouska na obnově kanálu coby významné jihočeské památky. Sobotní akce zakončí 19. plavební sezónu.

Schwarzenberský plavební kanál měří 52 kilometrů. Spojuje povodí řek Vltavy a Dunaje. V minulosti sloužil k zásobování Vídně palivovým dřívím. Kanál začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází cca 400 metrovým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde 12 km pokračuje po rakouském území. Pak se vrací zpět do Čech, kde překonává hlavní evropské rozvodí a dále prochází k řece Grösse Mühl zpět na území Rakouska. Kanál byl ve své době (k plavení dříví sloužil od roku 1793) zcela jedinečný, a to nejen ve střední Evropě.

Informace o projektu:

Projekt „Schwarzenberský plavební kanál – kulturní dědictví ožívá“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je realizován v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, Cíl 3 Evropská územní spolupráce, Prioritní osa I. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how. Celkové plánované náklady projektu představují částku ve výši 856 272 EUR. Z toho připadá na část projektu realizovanou Lesy ČR 286 490 EUR s 85 % příspěvkem z ERDF a 5% příspěvkem z národních zdrojů. Realizace projektu byla plánována od 10/2011 do 10/2013 (konec fyzické realizace). Kromě státního podniku Lesy ČR se na projektu podílí Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (vedoucí partner) a Tourismusverband Böhmerwald. Heslem tohoto programu je: Gemeinsam mehr erreichen – Společně dosáhneme více.

V Hradci Králové 15. září 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.