Zveme na přírodní filmový festival do hradeckého kina Bio Central

LEST FEST 2015, jednodenní filmový festival, pořádá ve čtvrtek 14. května v královéhradeckém kině Bio Central státní podnik Lesy ČR. Diváci uvidí filmy a dokumenty o přírodě a není to zdaleka všechno.

Festival se koná v rámci Týdne lesů. První filmový blok určený pro žáky druhého stupně základních škol začíná v 10 hodin. Od 13 hodin je zvaná veřejnost, tedy každý, koho zajímají filmy o přírodě.

Promítat se budou mezinárodně oceněné snímky, jako Království lesa, Vychytralé rostliny a další. Diváky čeká také filmová projekce Václava Chaloupka, autora večerníčků o zvířatech, a dále hudební vystoupení Jaroslava Samsona Lenka, který k Chaloupkovým večerníčkům skládá hudbu. V předsálí kina bude k vidění unikátní avatarovská instalace „UV les“ a také živí dravci – raroh a výr. O mikrobiologii i houbaření bude vyprávět uznávaný odborník Jan Wipler, o nových technologiích pak profesor Ivan Jablonský. Vstup je zdarma.

V Hradci Králové, 13. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.