Zvýhodněná nabídka stavebního dřeva pro oblasti postižené povodněmi byla doplněna o detaily

Vedení státního podniku Lesy ČR projednalo detaily nabídky stavebního dříví, které má pomoci obyvatelům v oblastech postižených povodní.

Příjemcem výpomoci mohou být občané, jejichž trvalé obydlí současné záplavy poničily tak, že jim úřady vystavily rozhodnutí o odstranění stavby. Obce silně poničené záplavami mohou navíc získat pomoc ve formě levného stavebního dřeva například na výstavbu mostků a dalších dřevěných staveb.

Nabídku a odběr dřeva budou organizovat krajská ředitelství a příslušné lesní správy Lesů ČR ve všech oblastech postižených povodněmi – podle možností vždy co nejblíže zaplaveným místům. Lesní správci budou osobně informovat představitele obcí, ve kterých voda silně poničila obytné budovy. Předají jim dopis generálního ředitele Lesů ČR s oficiální nabídkou pomoci a požádají je, aby s možností výpomoci seznámili obyvatele.

Obecním či městským úřadům předají zástupci Lesů ČR formuláře žádosti o výpomoc, které mohou občané vyplnit a podat až do konce roku 2009. Možnost realizace výpomoci potrvá až do 31. prosince 2010.

Rozsah pomoci – od krovu až po celodřevěný domek:

Lesy ČR poskytnout každému žadateli, který vyhoví podmínkám a předloží stavební povolení , dřevo na stavbu jednoho domku (jedné bytové jednotky) k trvalému bydlení. Nabídka dřeva se bude řídit stavebním projektem a následujícími limity:

 • Do 100 m
  3
  dřevní hmoty na stavbu celodřevěného domku srubového typu.
 • Do 70 m
  3
  dřevní hmoty na stavbu montované celodřevěné stavby.
 • Do 15 m
  3
  v případě kombinované stavby (například na vybudování nového krovu).

V případě obecních staveb předpokládají Lesy ČR individuální jednání s představiteli obce nad projektem, kterého se bude výpomoc týkat.

Zájemci mohou dřevo odebrat dvěma způsoby:

Jednou možností je „samovýroba“ na tzv. lokalitách „P“. To znamená možnost pokácet stromy vyznačené k těžbě svépomocí nebo prostřednictvím pracovníků, které si občané sami najmou. V případě svépomoci budou proškoleni o pravidlech bezpečnosti práce. Cena surového dříví bude v tomto případě 1Kč/m
3
(včetně DPH).
 

Druhou možností je odebrání již pokáceného dřeva (kulatiny) na odvozním místě v lese (tzv. lokalita „OM“) . Kulatinu bude takto moci odebrat buďto přímo poškozený občan, který se sám postará o její další zpracování, nebo stavební firma, se kterou uzavřel smlouvu. Cena dřeva v tomto případě bude 440 Kč/m
3
(včetně DPH), což je přibližně třetina běžné tržní ceny za kulatinu.

Návrh vedení Lesů ČR na výše uvedenou formu výpomoci občanům a obcím postiženým povodněmi schválila minulý týden dozorčí rada státního podniku. Podpořil ji také ministr zemědělství, který chce o této iniciativě informovat vládu ČR a koordinovat ji s dalšími návrhy a možnostmi pomoci zaplaveným lokalitám.

Hradec Králové 7. 7. 2009 

Ing. Michal Kačena, MBA

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz  

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
 • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
 • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.