inspektor ochrany přírody

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na prace@lesycr.cz do 24. 3. 2023.

Pracovní místo je vhodné pro muže i ženy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodů.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání směru technického/přírodovědného;
 • odborná praxe v oblasti ochrany přírody a lesnictví výhodou;
 • řidičský průkaz skupiny „B" - aktivní řidič;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel);
 • výkon práva myslivosti, zbrojní průkaz a lovecký lístek výhodou;
 • osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, loajalita, flexibilita.

Pracovní působnost:

 • v oblasti ochrany přírody: metodicky řídí problematiku ochrany přírody a krajiny v obvodu územní působnosti oblastního ředitelství;
 • koordinuje podkladová stanoviska pro Ředitelství k návrhům na vyhlášení NP, CHKO, včetně vymezení zón ochrany přírody a návrhů plánů péče o ně;
 • poskytuje součinnost při přípravě stanovisek k návrhům na vyhlášení ZCHÚ a projednávání plánů péče o ně;
 • poskytuje součinnost specialistům HÚL při zajišťování podkladů ochrany přírody pro obnovu LHP;
 • poskytuje součinnost ve věci výjimek, souhlasů a stanovisek ochrany přírody k činnostem, u nichž jsou tyto dokumenty nezbytné. Prověřuje platnost těchto dokumentů, včasnost žádostí o zahájení řízení k jejich vydání, připomínky v rámci řízení, odbornou a legislativní důvodnost omezení a naplňování podmínek z těchto dokumentů plynoucích. Vyhodnocuje příčiny případných problémů a navrhuje nápravná opatření;
 • spolupracuje na administraci zakázek v el. prostředí DNS, EVEZA, JasanOra;
 • v oblasti projektů EU: spolupracuje na přípravě námětů a řešení projektů spolufinancovaných Evropskou unií na OJ v rámci LH oblastního ředitelství;
 • zastupuje LČR v rozsahu své pracovní náplně při jednáních s orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami;
 • podílí se na kontrolní činnosti OŘ v oblasti lesnického hospodaření, TČ, PČ, OP;
 • vykonává právo myslivosti v režijní honitbě v rámci místně příslušné organizační jednotky. Vykonává právo myslivosti v jiné organizační jednotce, než místně příslušné pouze na základě pracovního pokynu ředitele organizační jednotky;
 • plní další povinnosti vyplývající z vnitřních a obecně platných právních předpisů.

Podmínky výkonu práce:

 • odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností kandidáta, roční odměny;
 • zázemí velké společnosti, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravné, FKSP, 200 hodin dovolené).

SOUTĚŽTE s Klubem nového lesa a vyhrajte víkendový pobyt pro celou rodinu!