technik vodního hospodářství

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky na prace@lesycr.cz do 15. 4. 2023.

Pracovní místo je vhodné pro muže i ženy.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu.

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:

 • vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání technického směru (stavební - vodní stavby, lesnické, krajinné inženýrství, atp.);
 • odborná praxe výhodou (stavební činnost, technický dozor, projekční činnost, atp.);
 • řidičský průkaz skupiny „B" - aktivní řidič;
 • uživatelská znalost PC (Microsoft Office - Outlook, Word, Excel, internet);
 • osobní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, spolehlivost, ochota ke spolupráci, loajalita, flexibilita;
 • autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ nebo „Stavby pro plnění funkcí lesa“ výhodou.

Pracovní působnost:

 • technický dozor stavebníka na vybraných vodohospodářských stavbách;
 • příprava a zpracování podkladů k zadávání zakázek a k uzavírání smluvních vztahů;
 • potvrzení číselné a věcné správnosti dodavatelských faktur;
 • spolupráce při zajišťování výkonu správy vodních toků a souvisejících činností na spravovaných tocích dle příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů podniku;
 • spolupráce na inženýrské a investorské činnosti při přípravě a realizaci staveb;
 • spolupráce při zajišťování agendy zadávání veřejných zakázek (kontrola podkladů, vyhlašování, organizování, evidence a archivace);
 • spolupráce při vedení agendy financování, sestavování a zpracovávání plánů investičních a neinvestičních prostředků a kontrola jeho plnění (vlastní zdroje a dotace) - financování akcí, statistika a výkaznictví;
 • příprava podkladů pro zajišťování dotačních prostředků a kontrola dodržování stanovených limitů a závazných ukazatelů v oblasti financování dotačních programů;
 • kontrola připravenosti stavebních akcí a dodržování podmínek jejich realizace;
 • kontrola, ověření a podpora činností vykonávaných správci toků.

Podmínky výkonu práce:

 • mzdu dle kvalifikace kandidáta, roční odměny;
 • systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravné, FKSP - osobní účty, 200 hodin dovolené).

SOUTĚŽTE s Klubem nového lesa a vyhrajte víkendový pobyt pro celou rodinu!