Dokumenty platné pro aukce zveřejněné do 6.6.2018

Vzor Kupní smlouvy a příslušné Obchodní podmínky jsou vždy jako samostatný dokument přílohou zadání každé aukce.
Vyjádření souhlasu s novým změním Registrační smlouvy není vyžadováno odesílat tištěnou formu na adresu vyhlašovatele aukcí.

Registrační smlouva
Vzory Kupních smluv
Obchodní podmínky ke Kupním smlouvám