Adaptace lesního hospodářství pro udržitelné využívání přírodních zdrojů