Analýza a optimalizace možných přístupů k nasazení automatizované mechanizace v lesním hospodářství

Téma: Mechanizované technologie při péči o mladé lesní porosty

Projekt se zaměří na dva cíle:

  1. Studie proveditelnosti. Studie bude spočívat v zajištění potřebných poznatků pro nasazení robotických platforem s definováním požadavků na organizační změny v řízení provozu při očekávaném zavádění robotů do lesního školkařství a výsadeb.
  2. Technické řešení demonstrátoru. V projektu budou vyvinuty a ověřeny nové konstrukce strojů pro sběr dat a zajištění vybraných úkonů při školkařství nebo výsadbě a ošetřování mladého porostu.