Analýza a optimalizace možných přístupů k nasazení automatizované mechanizace v lesním hospodářství

Téma: Mechanizované technologie při péči o mladé lesní porosty