Analýza podmínek hospodaření a ekonomických výsledků organizací státních lesů v regionu střední Evropy a návrh metodiky benchmarkingu

Téma:  Metodika benchmarkingu porovnání ekonomických výsledků a hospodaření z veřejně dostupných zdrojů organizací státních lesů ve střední Evropě

Cílem projektu je získání zdrojových dat a předložení analýzy podmínek hospodaření a ekonomických výsledků vybraných organizací státních lesů. Srovnání ekonomických výsledků subjektů nakládajících s lesním majetkem ve státním vlastnictví a návrh vhodné metodiky benchmarkingu.

Soubory ke stažení: