Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků

Projekt vychází ze společenské potřeby doplnění znalostí o výrobních, technologických a ekonomických informacích, výsledcích hospodaření a finanční situaci ekonomických subjektů dřevozpracujícího průmyslu. Vytvořená databáze a analýza struktury zpracovatelských kapacit dřeva přispívá k možnosti přijímat a realizovat opatření vedoucí k optimalizaci výrobních kapacit podniků dřevozpracovatelského průmyslu a zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti odvětví dřevozpracujícího průmyslu.

(řešení projektu ukončeno po I. etapě řešení)