Analýza stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství a potenciálu jejich uplatnitelnosti, identifikace hlavních překážek zvyšování jejich využití v LH a návrh opatření na jeho podporu

Za hlavní přínosy projektu lze považovat získání základního přehledu o vývoji a stavu chovu a využití tažných koní v LH ČR. Získání základního přehledu o vývoji stavu chovu a využití tažných koní u lesů SR za účelem využití zkušeností a dosažených výsledků při navrhování opatření v ČR. Zhodnocení a zdůvodnění tendencí vývoje. Popis pozice potahových prostředků v současných ekonomických podmínkách LH v ČR a jeho potenciál. Návrh systémových opatření na změnu současného stavu.

 

Soubory ke stažení: