Atraktivita smrkových lapáků napadených václavkou, pro kambiofágy