Bionomie hmyzích škůdců borových porostů v podmínkách ČR – neznámé aspekty a praktický význam

Téma:  Vybrané aspekty bionomie podkorního hmyzu u borovice a jejich význam v ochraně lesa

Cílem projektu je určení nejvýznamnějších druhů podkorního hmyzu na borovici v oblasti Strážnice, Polabí a Jevišovické pahorkatiny. Stanovení ekofyziologických parametrů vybraných druhů, praktická doporučení směrem k metodice časování obranných opatření.

Soubory ke stažení: