Chytrá krajina II: lesní krajina v lokalitě Amálie – I. etapa

Implementace konceptu Chytré krajiny na opatření pro lesní krajinu v lokalitě Amálie. Zmírnění negativních dopadů na klimatické změny a hydrologické extrémy v lesních porostech.
Podpora prvotní fáze systému opatření v rámci konceptu Chytrá krajina I řešící problematiku zemědělské krajiny. Vyhodnocení účinků obou konceptů.

TAČR, program Beta2 (TITSMZP717)
Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+

https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITSMZP717

Soubory ke stažení: