Distribuce krevsajících členovců v lesních ekosystémech modifikovaných globálními změnami klimatu

Téma: Vliv změny druhové skladby lesů na populaci klíšťat

Cílem projektu je analýza distribuce a početnosti klíšťat ve vztahu ke struktuře, vývoji a druhové skladbě lesních porostů včetně okrajových biotopů. Návrh preventivních opatření bude zpracován zejména pro místa s vysokým (rizikovým) výskytem klíšťat. Komplexnost řešení bude spočívat v zakomponování vlivu klimatické změny na posun lesních vegetačních stupňů, se kterým jsou spojené změny druhové skladby lesních ekosystémů.