Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce

Téma:  Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa