Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice

Téma:  Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice