Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice

Téma:  Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice

Cílem projektu je identifikace a analýza ekonomických a pěstebních východisek hospodaření s břízou, která budou alternativou při obnově kalamitních holin po chřadnoucích smrkových porostech v podmínkách České republiky.
Pozornost je zaměřena i na možnosti a východiska umělé obnovy břízy (včetně potenciálních problémů s dostupností a použitím sadebního materiálu a osiva) a východiska využití břízy jako přípravné dřeviny. Projekt řeší rovněž potenciál dosažení kvality porostů, jakožto předpoklad ekonomicky efektivního pěstování březových porostů nebo porostů s příměsí břízy.

Soubory ke stažení: