Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS

Téma: Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři

Projekt si klade za cíl eliminací neproduktivních semen z vybraných oddílů osiva přispět k optimalizaci a zefektivnění výroby krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého, borovice lesní a douglasky tisolisté.

Soubory ke stažení: